Lịch phát sóng Thứ 2 ngày 16 tháng 11

thao.duong 15/11/2015 Comments Off
6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 100
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 54
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 68
7:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 56
7:40:00 Ai là người chiến thắng Số 22
7:45:00 Khu vườn tuổi thơ Số 11
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 24
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 28
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 52
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 21
11:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 32
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 20
13:00:00 Lạc Thần Tập 3
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 54
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 28
15:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 1
16:00:00 Khám phá thế giới Số 61
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 68
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 55
17:30:00 Sách hay của bé Số 51
17:40:00 Happy birthday Số 167
17:45:00 Ai là người chiến thắng Số 22
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 29
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 22
19:00:00 Lạc Thần Tập 4
20:00:00 Văn hóa ẩm thực Số 14
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 25
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 21
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 55
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 52
23:15:00 Khám phá thế giới Số 61
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 29
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 22
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 68
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 55

Comments

comments

Comments are closed.