Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 13/2/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 13/02/2017 Comments Off

 

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Siêu người máy biến hình (Phần 2) Tập 19
6:50:00 Vương quốc thông minh Số 19
7:00:00 PHH: Lego friend Tập 15
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 56
8:00:00 Phim: Vì sao đưa anh tới Tập 13
9:00:00 Ngại gì không nói Số 37
9:10:00 Vương quốc thông minh Số 21
9:20:00 PHH: Lego friend Tập 15
10:00:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 25
10:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 33
11:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình (Phần 2) Tập 19
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 3
11:45:00 Đuổi vần bắt chữ Số 65
12:00:00 Phim GĐ: Đoạt tình Tập 62
13:00:00 Phim: Thiên hạ đệ nhất kiếm Tập 15
14:00:00 PHH: Lego friend Tập 15
14:30:00 Nào mình cùng đi Số 56
15:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình (Phần 2) Tập 19
15:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 82
16:00:00 Nhí tài năng Số 7
16:30:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 25
17:00:00 PHH: Lego friend Tập 16 PL
17:30:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 26 PM
18:00:00 Đoán hay trúng ngay Số 3 PL
18:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình (Phần 2) Tập 20
19:00:00 Phim: Thiên hạ đệ nhất kiếm Tập 16
20:10:00 Ước mơ của em Số 24
20:30:00 Phim: Đoạt tình Tập 63
21:30:00 Phim: Vì sao đưa anh tới Tập 14
22:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình (Phần 2) Tập 20
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 56
23:15:00 Happy birthday Số 232
23:30:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 26
23:45:00 Ước mơ của bé Số 24
0:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 56
0:15:00 PHH: Siêu người máy biến hình (Phần 2) Tập 20
0:30:00 PHH: Lego friend Tập 16

Comments

comments

Comments are closed.