Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 11/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 11/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 23
6:50 Thì ra là thế Số 30
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 7
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 15
8:00 Phim Đoạt tình Tập 98
9:00 Ngại gì không nói Số 78
9:10 Đoán hay trúng ngay Số 49 (P2)
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 7
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 30
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 27
11:00 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 23
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 136
11:45 Đoán hay trúng ngay Số 49 (P2)
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 7
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 85
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 7
14:30 Nào mình cùng đi Số 45
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 30
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 52
16:00 Ước mơ của em Số 109
16:15 Thì ra là thế Số 30
16:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 23
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 8
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 7
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 49 (P2)
18:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 24
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 1
20:10 Ước mơ của em Số 110
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 8
21:30 Phim : Đoạt tình Tập 99
22:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 24
23:00 Nào mình cùng đi Số 45
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 15
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 7
23:45 Tạp dề nội trợ Tập 52
0:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
0:15 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 24
0:30 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 8

Comments

comments

Comments are closed.