Lịch phát sóng thứ 2 ngày 08 tháng 12 năm 2014

Chúc Nguyễn 07/12/2014 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 64
6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 131
7:25:00 Khám phá thế giới Số 67
7:45:00 Happy birthday Số 116
7:50:00 Fun with English Số 10
8:00:00 Thành thật với tình yêu Tập 47
9:15:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 17
9:45:00 Sách hay của bé Số 8
9:55:00 Đôi tay xinh Số 9
10:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 7
10:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 53
10:55:00 Ván trượt siêu hạng Tập 27
11:40:00 Nhí tài năng Số 36
11:50:00
12:00:00 Robot trái cây P2 Tập 48
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 9
12:55:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 17
13:15:00 Music 4 Kids Số 98
14:00:00 Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 26
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 6
15:30:00 Ván trượt siêu hạng Tập 27
16:20:00 Vương quốc cổ tích LaLaloopsy Tập 17
17:00:00 Robot trái cây P2 Tập 49
17:30:00 Nhí tài năng Số 36
17:45:00 Fun with English Số 10
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 18
18:30:00 PHH: Ván trượt siêu hạng Tập 28
19:15:00 Khám phá thế giới Số 68
19:30:00 Phim : Jang Hee Bin – Tập 132
20:30:00 Phim : Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 27
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 64
21:30:00 Robot trái cây P2 Tập 49
22:00:00 Phim : Thành thật với tình yêu Tập 48
22:50:00 Nhí tài năng Số 36
23:10:00 Happy birthday Số 116
23:20:00 Ván trượt siêu hạng Tập 28
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 18
0:20:00 Vương quốc cổ tích LaLaloopsy Tập 17
0:50:00 Music 4 Kids Số 98
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 9

Comments

comments

Comments are closed.