Lịch phát sóng Thứ 2 ngày 04 tháng 01

thao.duong 03/01/2016 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ Tập 19 ( P2 )
7:00:00 Winx- Công chúa phép thuật P5 Tập 21
7:20:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 35
7:45:00 Khu vườn tuổi thơ Số 31
8:00:00 Đừng rời xa anh Tập 10
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 77
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 1 ( Phần 3 )
11:00:00 Cậu bé Tuyết Số 18
11:30:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 39
12:00:00 Đạt Ma Sư Tổ Tập 21
13:00:00 Khuynh thế Hoàng Phi Tập 20
14:00:00 Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ Tập 19 ( P2 )
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 77
15:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 8
16:00:00 Khám phá thế giới Số 68
16:20:00 Winx- Công chúa phép thuật P5 Tập 21
17:00:00 Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ Tập 20 ( P2 )
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 31
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 78
18:30:00 Cậu bé Tuyết Tập 19
19:00:00 Khuynh thế Hoàng Phi Tập 21
20:00:00 Đừng bỏ qua – Đep Số 7
20:05:00 Nào mình cùng đi Số 1 ( Phần 3 )
20:30:00 Đừng rời xa anh Tập 11
21:30:00 Đạt Ma Sư Tổ Tập 22
22:30:00 Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ Tập 20 ( P2 )
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 1 ( Phần 3 )
23:15:00 Khám phá thế giới Số 68
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 78
0:00:00 Cậu bé Tuyết Tập 19
0:30:00 Winx- Công chúa phép thuật P5 Tập 21
1:00:00 Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ Tập 20 ( P2 )

Comments

comments

Comments are closed.