Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 02/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 02/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 24
6:50 Thì ra là thế Số 20
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 41
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 10
8:00 Phim Đoạt tình Tập 28
9:00 Ngại gì không nói Số 69
9:10 Đuổi vần bắt chữ Số 65
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 41
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 18
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 22
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 24
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 113
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 65
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 16
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 15
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 41
14:30 Nào mình cùng đi Số 35
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 18
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 33
16:00 Ước mơ của em Số 89
16:15 Thì ra là thế Số 20
16:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 24
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 42
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 19
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 39 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 25
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 16
20:10 Ước mơ của em Số 90
20:30 Phim: Lửa tình Tập 17
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 29
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 25
23:00 Nào mình cùng đi Số 35
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 10
23:30 PHH :Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 19
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 37 (P2)
0:00 Khu vườn tuổi thơ Số 22
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 25
0:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 42

Comments

comments

Comments are closed.