Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 30/07/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 30/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 7
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 118
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 10
7:20 Nào mình cùng đi Số 25
8:00 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 107
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 35
9:20 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 10
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 7
10:30 Theo bước con yêu Số 33
11:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 3
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 88
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 46
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 22
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 10
14:30 Ngại gì không nói Số 60
14:45 Thì ra là thế Số 12
15:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 3
15:30 Ước mơ của em Số 71
16:00 Happy birthday Số 256
16:15 Ngại gì không nói Số 60
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 7
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 11
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 8
18:00 Nào mình cùng đi Số 26
18:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 4
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 23
20:10 Tạp dề nội trợ Số 16
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 47
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 1
22:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 4
23:00 Ước mơ của em Số 71
23:15 Nào mình cùng đi Số 26
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 8
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 25
0:00 Thì ra là thế Số 12
0:15 PHH: Thần xe đại chiến Tập 4
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 11

Comments

comments

Comments are closed.