Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 28/05/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 28/05/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 48
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 109
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 28
7:20 Nào mình cùng đi Số 9
8:00 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 44
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 43
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 28
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 48
10:30 Theo bước con yêu Số 24
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 45
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 116
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 37
13:00 Phim : Thám quan kì án Tập 84
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 28
14:30 Ngại gì không nói Số 52
14:45 Thì ra là thế Số 4
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 45
15:30 Ước mơ của em Số 53
16:00 Happy birthday Số 247
16:15 Ngại gì không nói Số 52
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 48
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 29
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 49
18:00 Nào mình cùng đi Số 10
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 46
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 85
20:10 Tạp dề nội trợ Số 113
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 38
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 45
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 46
23:00 Ước mơ của em Số 53
23:15 Nào mình cùng đi Số 10
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 49
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 139
0:00 Thì ra là thế Số 4
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 46
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 29

Comments

comments

Comments are closed.