Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 23/07/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 23/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 104
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 83
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 3
7:20 Nào mình cùng đi Số 24
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 100
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 23
9:20 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 3
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 104
10:30 Theo bước con yêu Số 32
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 48
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 85
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 39
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 15
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 3
14:30 Ngại gì không nói Số 59
14:45 Thì ra là thế Số 11
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 48
15:30 Ước mơ của em Số 69
16:00 Happy birthday Số 255
16:15 Ngại gì không nói Số 59
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 104
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 4
17:30 PHH: My Little Pony P1- Tập 1
18:00 Nào mình cùng đi Số 25
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 49
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 16
20:10 Tạp dề nội trợ Số 14
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 40
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 101
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 49
23:00 Ước mơ của em Số 69
23:15 Nào mình cùng đi Số 25
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 105
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 24
0:00 Thì ra là thế Số 11
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 49
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 4

Comments

comments

Comments are closed.