Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 20/08/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 20/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 28
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 88
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 31
7:20 Nào mình cùng đi Số 29
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 21
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 30
9:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 28
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 28
10:30 Thì ra là thế Số 15
11:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 24
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 97
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 67
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 5
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 31
14:30 Ngại gì không nói Số 63
14:45 Thì ra là thế Số 15
15:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 24
15:30 Ước mơ của em Số 77
16:00 Happy birthday Số 259
16:15 Ngại gì không nói Số 63
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 28
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 32
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 29
18:00 Nào mình cùng đi Số 29
18:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 25
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 4
20:10 Tạp dề nội trợ Số 22
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 68
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 22
22:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 25
23:00 Ước mơ của em Số 77
23:15 Nào mình cùng đi Số 29
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 29
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 29
0:00 Thì ra là thế Số 15
0:15 PHH: Thần xe đại chiến Tập 25
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 32

Comments

comments

Comments are closed.