Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 19/03/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 19/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 59
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 11
7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 23
7:20 Nào mình cùng đi Số 60
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 20
9:00 Lớp học vui nhộn Số 19
9:20 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 23
10:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 59
10:30 Theo bước con yêu Số 15
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 27
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 86
12:00 Phim GĐ: Đoạt tình Tập 96
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 14
14:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 23
14:30 Ngại gì không nói Số 42
14:45 Đoán hay trúng ngay Số 112
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 27
15:30 Ước mơ của em Số 33
16:00 Happy birthday Số 237
16:15 Ngại gì không nói Số 42
16:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 59
17:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 24
17:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 60
18:00 Nào mình cùng đi Số 61
18:30 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 28
19:00 Phim : Thám quan kì án Tập 15
20:10 Tạp dề nội trợ Số 93
20:30 Phim : Đoạt tình Tập 97
21:30 Phim :Mã Vĩnh Trinh Tập 21
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 28
23:00 Ước mơ của em Số 33
23:15 Lớp học vui nhộn Số 19
23:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 60
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 111
0:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
0:15 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 28
0:30 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 24

Comments

comments

Comments are closed.