Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 19/02/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 19/02/2017 Comments Off

 

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH : Siêu người máy biến hình (Phần 2) Tập 25
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 78
7:00:00 Phim HH: Lego friend Tập 21
7:20:00 Nhí tài năng Số 8
8:00:00 Phim : Vì sao đưa anh tới Tập 19
9:00:00 Lớp học vui nhộn Số 7
9:20:00 Phim HH: Lego friend Tập 21
10:00:00 Phim HH: Anh em nhà Dalton Tập 31
10:30:00 Theo bước con yêu Số 11
11:00:00 Phim HH: Siêu người máy biến hình (Phần 2) Tập 25
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 6
12:00:00 Phim GĐ: Đoạt tình Tập 68
13:00:00 Phim: Thiên hạ đệ nhất kiếm Tập 21
14:00:00 Phim HH: Lego friend Tập 21
14:30:00 Ngại gì không nói Số 38
14:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 5
15:00:00 Phim HH : Siêu người máy biến hình (Phần 2) Tập 25
15:30:00 Ước mơ của em Số 25
16:00:00 Happy birthday Số 233
16:15:00 Ngại gì không nói Số 38
16:30:00 Phim HH: Anh em nhà Dalton Tập 31
17:00:00 Phim HH: Lego friend Tập 22
17:30:00 Phim HH: Anh em nhà Dalton Tập 32
18:00:00 Nào mình cùng đi Số 57
18:30:00 Phim HH: Siêu người máy biến hình (Phần 2) Tập 26
19:00:00 Phim: Thiên hạ đệ nhất kiếm Tập 22
20:10:00 Tạp dề nội trợ Số 85
20:30:00 Phim: Đoạt tình Tập 69
21:30:00 Phim: Vì sao đưa anh tới Tập 20
22:30:00 Phim HH: Siêu người máy biến hình (Phần 2) Tập 26
23:00:00 Ước mơ của em Số 25
23:15:00 Cha con hợp sức Số 12
23:30:00 Phim HH: Anh em nhà Dalton Tập 32
23:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 4
0:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 35
0:15:00 Phim HH: Siêu người máy biến hình (Phần 2) Tập 26
0:30:00 Phim HH: Lego friend Tập 22

Comments

comments

Comments are closed.