Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 14/05/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 14/05/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 34
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 105
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 14
7:20 Nào mình cùng đi Số 7
8:00 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 30
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 34
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 14
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 34
10:30 Theo bước con yêu Số 22 PM
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 31
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 110
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 23
13:00 Phim : Thám quan kì án Tập 70
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 14
14:30 Ngại gì không nói Số 50
14:45 Thì ra là thế Số 2
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 31
15:30 Ước mơ của em Số 49
16:00 Happy birthday Số 245
16:15 Ngại gì không nói Số 50
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 34
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 15
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 35
18:00 Nào mình cùng đi Số 8
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 32
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 71
20:10 Tạp dề nội trợ Số 109
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 24
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 31
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 32
23:00 Ước mơ của em Số 49
23:15 Nào mình cùng đi Số 8
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 35
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 129
0:00 Thì ra là thế Số 2
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 32
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 15

Comments

comments

Comments are closed.