LỊCH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 13 tháng 07 năm 2014

Chúc Nguyễn 13/07/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 19
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 52
7:45:00 Happy birthday Số 95
7:50:00 Nhìn hình đoán chữ Số 32
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 28
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 43
9:45:00 Music 4 Kids Số 77
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 100 PM
10:55:00 Thị trấn mộng mơ Tập 9
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Thỏ và Nhím & Ngôi nhà nhỏ trong rừng
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 43
13:15:00 Khám phá thế giới Số 25
13:55:00 Gia đình là số 1 Tập 2
15:15:00 Nhí tài năng Số 15
15:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 9
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 95
17:00:00 PHHVN : Sự tích cái nhà sàn & Sự tích con Sam PL
17:30:00 Kids & Family News Số 45 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 44 PM
18:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 10 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 39 PM
19:30:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 20 PM
20:30:00 Gia đình là số 1 Tập 3 PM
21:10:00 Hài : Quần anh hội PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 32
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 29 PL
22:50:00 PHHVN : Sự tích cái nhà sàn & Sự tích con Sam PL
23:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 10
23:50:00 Nhí tài năng Số 15
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 44
0:50:00 PHHVN : Sự tích cái nhà sàn & Sự tích con Sam PL
1:20:00 Nào mình cùng đi Số 52

Comments

comments

Comments are closed.