Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 11/06/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 11/06/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 62
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 117
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 42
7:20 Nào mình cùng đi Số 18
8:00 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 58
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 16
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 42
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 62
10:30 Theo bước con yêu Số 26
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 6
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 119
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 51
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 13
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 42
14:30 Ngại gì không nói Số 53
14:45 Thì ra là thế Số 6
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 6
15:30 Ước mơ của em Số 57
16:00 Happy birthday Số 249
16:15 Ngại gì không nói Số 53
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 62
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 43
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 63
18:00 Nào mình cùng đi Số 19
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 7
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 14
20:10 Tạp dề nội trợ Số 2
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 52
21:30 Phim:Khi mẹ tôi yêu Tập 59
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 7
23:00 Ước mơ của em Số 57
23:15 Nào mình cùng đi Số 19
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 63
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 17
0:00 Thì ra là thế Số 6
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 7
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 43

Comments

comments

Comments are closed.