Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 10/09/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 10/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 49
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 98
7:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 19
7:20 Nào mình cùng đi Số 31
8:00 Phim Đoạt tình Tập 6
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 36
9:20 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 19
10:00 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 49
10:30 Thì ra là thế Số 18
11:00 Phim Hoạt Hình: Chiến xạ thần thú Tập 2
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 106
12:00 Phim: Mộc lan thời @ Tập 88
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 24
14:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 19
14:30 Ngại gì không nói Số 66
14:45 Thì ra là thế Số 18
15:00 Phim Hoạt Hình: Chiến xạ thần thú Tập 2
15:30 Ước mơ của em Số 83
16:00 Happy birthday Số 262
16:15 Ngại gì không nói Số 66
16:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 49
17:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 20
17:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm- Tập 50
18:00 Nào mình cùng đi Số 32
18:30 Phim Hoạt Hình: Chiến xạ thần thú Tập 3
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 25
20:10 Tạp dề nội trợ Số 28
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 89
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 7
22:30 Phim Hoạt Hình: Chiến xạ thần thú Tập 3
23:00 Ước mơ của em Số 83
23:15 Nào mình cùng đi Số 32
23:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 50
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 36
0:00 Thì ra là thế Số 18
0:15 Phim Hoạt Hình: Chiến xạ thần thú Tập 3
0:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 20

Comments

comments

Comments are closed.