Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 09/04/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 09/04/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Trường học Ninja Tập 15
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 89 PL
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 18
7:20 Nào mình cùng đi Số 2
8:00 Phim : Mã Vĩnh Trinh – P2 Tập 17
9:00 Lớp học vui nhộn Số 14
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 18
10:00 PHH: Trường học Ninja Tập 15
10:30 Theo bước con yêu Số 17 PL
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 48
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 95
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 19
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 35
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 18
14:30 Ngại gì không nói Số 45
14:45 Đoán hay trúng ngay Số 122
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 48
15:30 Ước mơ của em Số 39
16:00 Happy birthday Số 240
16:15 Ngại gì không nói Số 45
16:30 PHH: Trường học Ninja Tập 15
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 19
17:30 PHH: Trường học Ninja Tập 16
18:00 Nào mình cùng đi Số 3
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 49
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 36
20:10 Tạp dề nội trợ Số 99
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 20
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 18 (P2)
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 49
23:00 Ước mơ của em Số 39
23:15 Lớp học vui nhộn Số 14
23:30 PHH: Trường học Ninja Tập 16
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 124
0:00 Khu vườn tuổi thơ Số 29
0:15 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 42
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 19

Comments

comments

Comments are closed.