Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 07/05/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 07/05/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 27
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 103
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 7
7:20 Nào mình cùng đi Số 6
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 23
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 18
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 7
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 27
10:30 Theo bước con yêu Số 21 PM
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 24
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 107
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 16
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 63
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 7
14:30 Ngại gì không nói Số 49
14:45 Đoán hay trúng ngay Số 121
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 24
15:30 Ước mơ của em Số 47
16:00 Happy birthday Số 244
16:15 Ngại gì không nói Số 49
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 27
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 8
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 28
18:00 Nào mình cùng đi Số 7
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 25
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 64
20:10 Tạp dề nội trợ Số 107
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 17
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 24
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 25
23:00 Ước mơ của em Số 47
23:15 Nào mình cùng đi Số 7
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 28
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 125
0:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 25
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 8

Comments

comments

Comments are closed.