Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 05/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 05/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 5
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 98
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 23
7:20 Nào mình cùng đi Số 39
8:00 Phim Đoạt tình Tập 62
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 23
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 14
10:30 Thì ra là thế Số 25
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 5
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 131
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 50
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 49
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 22
14:30 Ngại gì không nói Số 73
14:45 Thì ra là thế Số 25
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 14
15:30 Ước mơ của em Số 99
16:00 Tạp dề nội trợ Số 42
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 5
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 24
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 15
18:00 Nào mình cùng đi Số 40
18:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 6
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 50
20:10 Tạp dề nội trợ Số 44
20:30 Phim: Lửa tình Tập 51
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 63
22:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 6
23:00 Ước mơ của em Số 99
23:15 Nào mình cùng đi Số 40
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 15
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 44
0:00 Thì ra là thế Số 25
0:15 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 6
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 24

Comments

comments

Comments are closed.