Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 04/06/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 04/06/2017 Comments Off

6:15:00Clip tập thể dục buổi sáng

6:20:00PHH: Lặn nào Olly Tập 55

6:50:00Những chiếc bút chì thông minh Số 115

7:00:00PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 35

7:20:00Nào mình cùng đi Số 10

8:00:00Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 51

9:00:00Đoán hay trúng ngay Số 11

9:20:00PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 35

10:00:00PHH: Lặn nào Olly Tập 55

10:30:00Theo bước con yêu Số 25

11:00:00PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 52

11:30:00Những chiếc bút chì thông minh Số 119

12:00:00Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 44

13:00:00Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 6

14:00:00PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 35

14:30:00Ngại gì không nói Số 52

14:45:00Thì ra là thế Số 5

15:00:00PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 52

15:30:00Ước mơ của em Số 55

16:00:00Happy birthday Số 248

16:15:00Ngại gì không nói Số 52

16:30:00PHH: Lặn nào Olly Tập 55

17:00:00PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 36

17:30:00PHH: Lặn nào Olly Tập 56

18:00:00Nào mình cùng đi Số 18

18:30:00PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 53

19:00:00Phim : Ngạo tửu giang hồ Tập 7

20:10:00Tạp dề nội trợ Số 115

20:30:00Phim: Bí mật người vợ Tập 45

21:30:00Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 52

22:30:00PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 53

23:00:00Ước mơ của em Số 55

23:15:00Nào mình cùng đi Số 18

23:30:00PHH: Lặn nào Olly Tập 56

23:45:00Đoán hay trúng ngay Số 12

0:00:00Thì ra là thế Số 5

0:15:00PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 53

0:30:00PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 36

Comments

comments

Comments are closed.