Lịch phát sóng Chủ nhật ngày 04 tháng 01 năm 2015

Chúc Nguyễn 03/01/2015 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 91
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 22
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 9
7:45:00 Happy birthday Số 120
7:50:00 Nhìn hình đoán chữ Số 57
8:00:00 Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 15
9:15:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 4
9:45:00 Khám phá thế giới Số 1
10:20:00 Sách hay của bé Số 12
10:30:00 Ảo thật số 14
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 21
11:40:00 Đôi tay xinh Số 13
11:50:00 Happy birthday Số 120
12:00:00 Simba tham dự Worlcup Tập 23
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 36
12:55:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 4
13:15:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 11
13:30:00 Ảo thật số 14
14:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 4
15:10:00 Music 4 Kids Số 102
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 21
16:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 18
17:00:00 PHH : Simba tham dự worlcup Tập 24
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 10
17:45:00 Happy birthday Số 120
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 5 P1
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 22
19:15:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 23
20:10:00 Đôi tay xinh Số 13
20:20:00 Happy birthday Số 120
20:30:00 Phim : Sóng gió cuộc tình Tập 5
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 91
21:30:00 Simba tham dự Worlcup Tập 24
22:00:00 Phim : Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 16
22:50:00 Music 4 Kids Số 102
23:10:00 Sách hay của bé Số 12
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 22
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 5 P1
0:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 18
0:50:00 Khám phá thế giới Số 1
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 36

Comments

comments

Comments are closed.