Lịch chiếu phim Thứ Tư, ngày 18/3/2015

Lan Anh 18/03/2015 Comments Off

6:20:00           Clip tập thể dục buổi sáng

6:25:00           Bóng mát tâm hồn Số 100

6:30:00          Bạn là triệu phú Số 9

6:35:00          Lạc Thần Tập 22

7:25:00          Ảo thuật Số 24

7:35:00          Sách hay của bé Số 22

7:45:00          Ca nhạc thiếu nhi

8:00:00         Gia đình là Số 1 Tập 20

9:15:00           Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 7

9:45:00          Yêu con hơn mỗi ngày Số 20

10:20:00        TVTA: Đúng hay sai – Sai hay đúng Số 8

10:30:00        Ô số kì diệu Số 7

11:00:00         Zinba Tập 62

11:45:00         Nhìn hình bắt chữ Số 68

12:00:00        Vua sư tử Tập 44

12:40:00        Ca nhạc thiếu nhi

12:55:00        Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 7

13:15:00         Khám phá thế giới Số 22

14:00:00        Bà xã đảm đang Tập 34

15:10:00         Nào mình cùng đi Số 20

15:30:00        Zinba Tập 62

16:20:00       Ván trượt siêu hạng Tập 25

17:00:00       PHH : Vua sư tử Tập 45

17:30:00       Nhí tài năng 2015 Số 11

17:45:00       Nhìn hình bắt chữ Số 68

18:00:00      Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 8

18:30:00      PHH : Zinba Tập 63

19:15:00       Lạc Thần Tập 23

20:10:00      Yêu con hơn mỗi ngày Số 22

20:30:00     Phim : Bà xã đảm đang Tập 35

21:20:00     Bóng mát tâm hồn Số 100

21:30:00     Hài : Quan trường – trường quan Tập 2

22:00:00    Phim : Gia đình là Số 1 Tập 21

22:50:00     Nhìn hình bắt chữ Số 68

23:00:00     Khám phá thế giới Số 22

23:20:00     Zinba Tập 63

23:50:00     Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 8

0:20:00      Ván trượt siêu hạng Tập 25

0:50:00      Nào mình cùng đi Số 20

1:20:00       Vua sư tử Tập 45

Comments

comments

Comments are closed.