Theo bước con yêu số 31: Kỷ luật không đòn roi

admin 20/11/2016 Comments Off

“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, điều này chưa hoàn toàn đúng với giáo dục con trẻ thời nay, đôi khi không còn phù hợp nữa.
Quá dễ dãi hay quá nghiêm khắc quá đối với con đều ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trẻ.
Hãy cùng chương trình tìm hiểu về những phương pháp kỷ luật trẻ một cách khoa học, hiệu quả và giúp con ngày càng trưởng thành tốt hơn!

Comments are closed.