Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015 »

Nhí Tài Năng 2016 có gì mới?

Nhí Tài Năng 2016 có gì mới?

March 18, 2016 Comments Off

BTC chương trình Nhí Tài Năng 2016 vừa hé lộ một tin vui dành cho các bạn nhỏ có năng khiếu nghệ thuật và mong muốn tham gia sân chơi tuyệt vời này. Bắt

Xem tiếp »
Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015: Chung kết

Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015: Chung kết

December 30, 2015 Comments Off

Xem tiếp »
Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015: Tập 17

Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015: Tập 17

November 17, 2015 Comments Off

Xem tiếp »
Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015: Tập 16

Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015: Tập 16

November 4, 2015 Comments Off

Xem tiếp »
Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015: Tập 15

Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015: Tập 15

October 28, 2015 Comments Off

Xem tiếp »
Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015: Tập 14

Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015: Tập 14

October 17, 2015 Comments Off

Xem tiếp »
Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015: Tập 13

Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015: Tập 13

October 13, 2015 Comments Off

Xem tiếp »
Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015: Tập 12

Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015: Tập 12

October 10, 2015 Comments Off

Xem tiếp »
Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015: Tập 11

Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015: Tập 11

October 3, 2015 Comments Off

Xem tiếp »
Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015: Tập 10

Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015: Tập 10

September 26, 2015 Comments Off

Xem tiếp »