CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNGThứ 4 Ngày 22 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 22/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 4 ( Ngày 22/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 23
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 16
7:40:00 PHHVN : Mị Châu – Trọng Thủy 2
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 9 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 9 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 14.2
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 23
9:55:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 75
10:00:00 PHHVN : Mị Châu – Trọng Thủy 2
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 28
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 2
11:35:00 Ống kính biết tuốt Số 23
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 10 PM
11:55:00 PHHVN : Mị Châu – Trọng Thủy 2
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 14.2
13:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 75
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 81 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 81 ( P2 )
15:10:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 13
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 2
16:15:00 Music 4 Kids Số 52
16:40:00 Nhìn hình bắt chữ Số 9
16:45:00 Happy birthday Số 59
17:10:00 PHHVN : Mỹ Châu – Trọng Thủy phần 3 PM
17:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 8 PL
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 15.1 PM
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 3 PM
19:15:00 Kids&Family new Số 20
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 24 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 82 PM
21:10:00 Hài : Vợ chồng bá kiến PM
21:40:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 13

22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 10 PL
22:50:00 PHHVN : Mỹ Châu – Trọng Thủy phần 3
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 3
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 75
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 15.1
0:50:00 PHHVN : Mỹ Châu – Trọng Thủy phần 3
1:20:00 Kids&Family new Số 20

Comments

comments

Comments are closed.