CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ tư Ngày 08 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 08/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 4 ( Ngày 08/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 9
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 14
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 35 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 35 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 7.2
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 21
9:55:00 Vui học Toán Số 24
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 26
10:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 23
11:35:00 Ống kính biết tuốt Số 21
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 8 PM
11:55:00 Pocoyo Tập 46+47+48+49
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 7.2
13:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 73
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 67 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 67 ( P2 )
15:10:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 11
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 23
16:15:00 Music 4 Kids Số 50
16:40:00 Vui học Toán Số 24
17:10:00 Pocoyo Tập 50+51+52 PL
17:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 6 PL
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 8.1 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 24 PM
19:15:00 Kids&Family new Số 18
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 10 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 68 PM
21:10:00 Hài : Ăn chơi thời mở cửa PL
21:40:00 Vui học Toán Số 24
22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 36 PL
22:50:00 Pocoyo Tập 50+51+52 PL
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 24
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 73
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 8.1
0:50:00 Pocoyo Tập 50+51+52 PL
1:20:00 Kids&Family new Số 18

Comments

comments

Comments are closed.