CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ sáu Ngày 11 tháng 04 năm 2014

Chúc Nguyễn 11/04/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Hoàng Cung nữ hiệp Tập 13
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 40
7:45:00 Happy birthday Số 74
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 85 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 85 ( P2 )
9:15:00 Công chúa phép thuật Tập 14
9:45:00 Happy birthday Số 74
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 20
10:20:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 26
10:45:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 20
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Chiếc áo tàng hình PL
12:45:00 Công chúa phép thuật Tập 14
13:15:00 Happy birthday Số 74
13:25:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
13:55:00 Giấc mơ tình yêu Tập 4 ( P1 )
14:25:00 Giấc mơ tình yêu Tập 4 ( P2 )
15:10:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 19
15:30:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 20
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 20
17:00:00 PHHVN : Chiếc áo tàng hình PL
17:30:00 Thứ 6 cùng Au Số 2 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Công chúa phép thuật Tập 15 PL
18:30:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 21 PM
19:15:00 Khám phá Số 1 PM
19:30:00 Hoàng cung nữ hiệp Tập 14 PM
20:20:00 Giấc mơ tình yêu Tập 5 PM
21:10:00 Hài : Giàu giả PM
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 20
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 86 PL
22:50:00 PHHVN : Chiếc áo tàng hình PL
23:20:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 21
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 26
0:20:00 Công chúa phép thuật Tập 15
0:50:00 PHHVN : Chiếc áo tàng hình PL
1:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 19

Comments

comments

Comments are closed.