CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 17 tháng 03 năm 2014

Chúc Nguyễn 17/03/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 28
7:25:00 Music 4 Kids Số 60
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 60 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 60 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 33
9:45:00 Happy birthday Số 68
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
10:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 15
10:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
10:45:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 27
11:35:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 83
11:55:00 PHHVN :Kẻ lạc loài
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 33
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 36
13:55:00 Chinh phục thiên tài Tập 1 ( P1 )
14:25:00 Chinh phục thiên tài Tập 1 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 28
15:25:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 27
16:15:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
17:05:00 PHHVN : Ngân hàng thời gian PM
17:25:00 Game Tay Đấm Thép PM
17:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 34 PL
18:35:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 28 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 23
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 29 PM
20:20:00 Chinh phục thiên tài Tập 2 PM
21:10:00 Hài : Cái tướng cái Số PM
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 17
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 61 PL
22:50:00 PHHVN : Ngân hàng thời gian
23:20:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 28
23:50:00 Music 4 Kids Số 60
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 34
0:50:00 PHHVN : Ngân hàng thời gian
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 83

Comments

comments

Comments are closed.