CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 06 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 06/01/2014 Comments Off

Giờ PS Tên chương trình
6:26:00 Tập thể dục buổi sáng – Số 3
6:35:05 Phim Đại hòe thụ Tập 7 ( Phần 1 )
7:00:20 Phim Đại hòe thụ Tập 7 ( Phần 2 )
7:28:05 Music 4 Kids – Số 50
7:47:15 Happy birthday – Số 56
8:00:40 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 33 . 1
8:32:20 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 33 . 2
9:19:45 PHH Huyền thoại Chima Tập 6.2
9:36:45 Ống kính biết tuốt – Số 21 (Phần 2)
9:39:25 Nhìn hình bắt chữ – Số 7
9:47:55 Music 4 Kids – Số 50
10:21:45 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 5
10:32:45 Happy birthday – Số 56
10:55:10 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 21 . 1 (Phần IV)
11:05:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 21 . 2 (Phần IV)
11:37:05 Ống kính biết tuốt – Số 21 (Phần 2)
11:39:45 Nhìn hình bắt chữ – Số 7
11:44:15 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 10
11:57:00 PHH Pocoyo 40
12:07:35 PHH Pocoyo 41
12:15:50 Vui học Toán – Số 24
12:49:20 PHH Huyền thoại Chima Tập 6.2
13:07:50 Ống kính biết tuốt – Số 21 (Phần 2)
13:12:00 Nào mình cùng đi Số 26
13:31:00 Happy birthday – Số 56
14:00:25 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 65 . 1
14:32:35 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 65 . 2
15:17:15 Kids&Family News – Số 18
15:35:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 21 . 1 (Phần IV)
15:44:15 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 21 . 2 (Phần IV)
16:14:45 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 73
16:37:50 Ống kính biết tuốt – Số 21 (Phần 2)
16:40:30 Vui học Toán – Số 24
17:09:45 PHH Pocoyo 42
17:20:20 PHH Pocoyo 43
17:27:25 PHH Pocoyo 44
17:36:30 PHH Pocoyo 45
17:44:05 Nhìn hình bắt chữ – Số 7
17:48:50 Ca nhạc : Bài , 27, 28, 29
18:09:35 PHH Huyền thoại Chima Tập 7.1
18:37:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 22 . 1 (Phần IV)
18:48:15 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 22 . 2 (Phần IV)
19:12:35 Tôi yêu nhà tôi – Số 14
19:37:50 Phim Đại hòe thụ Tập 8 ( Phần 1 )
20:00:20 Phim Đại hòe thụ Tập 8 ( Phần 2 )
20:27:45 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 66 . 1
20:54:55 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 66 . 2
21:21:00 Phim Hài 37. Cô nuôi dạy hổ- Phần 1
21:35:15 Phim Hài 37. Cô nuôi dạy hổ – Phần 2
21:53:25 Happy birthday – Số 56
22:01:25 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 34 . 1
22:28:05 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 34 . 2
22:55:20 PHH Pocoyo 42
23:02:25 PHH Pocoyo 43
23:10:30 PHH Pocoyo 44
23:17:35 PHH Pocoyo 45
23:25:40 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 22 . 1 (Phần IV)
23:33:15 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 22 . 2 (Phần IV)
23:46:45 Music 4 Kids – Số 50
0:09:05 Vui học Toán – Số 24
0:14:25 PHH Huyền thoại Chima Tập 7.1
0:33:35 PHH Pocoyo 42
0:40:40 PHH Pocoyo 43
0:47:45 PHH Pocoyo 44
0:54:50 PHH Pocoyo 45
1:04:55 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 10
1:20:55 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 5

Comments

comments

Comments are closed.