CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Bảy Ngày 31 tháng 05 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 31/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 14
7:25:00 Kids&Family new Số 38
7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 17
9:15:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 26
9:45:00 Khám phá Số 13
10:20:00 Music 4 Kids Số 71
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 18
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Trời sập PL
12:45:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 26
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 33
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 30
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 47
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 18
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 85
17:00:00 PHHVN : Cây tre trăm đốt PL
17:30:00 Nhí tài Năng Số 9 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 1 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 19 PM
19:15:00 Lớp học gà con Số 8 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 15 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 31 PM
21:10:00 Hài : Tham thì thâm PL
21:45:00 Happy birthday Số 85
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 18 PL
22:50:00 PHHVN : Cây tre trăm đốt PL
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 19
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 47
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 1
0:50:00 PHHVN : Cây tre trăm đốt PL
1:20:00 Happy birthday Số 85

Comments

comments

Comments are closed.