CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 22 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 22/02/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 5
7:25:00 Kids&Family new Số 24
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 37 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 37 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 10
9:45:00 Điều kì diệu quanh ta Số 2
10:20:00 Music 4 Kids Số 56
10:35:00 Happy birthday Số 62
10:45:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 4
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:55:00 PHHVN : Trong vòng tay bạn bè
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 10
13:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 14
13:20:00 Happy birthday Số 64
13:30:00 Ống kính biết tuốt Số 27
13:55:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 4 ( P1 )
14:25:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 4 ( P2)
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 33
15:25:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 4
16:15:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:30:00 Ống Kính biết tuốt Số 28 PM
16:40:00 Kids&Family new Số 24
17:10:00 PHHVN : Trong vòng tay bạn bè PM
17:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 80 PM
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 11 PL
18:35:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 5 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 20 PM
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 6 PM
20:20:00 Phim Cuộc chiến thừa kế Tập 5 PM
21:10:00 Hài : Công cha như PM
21:40:00 Happy birthday Số 64
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 38 PL
22:50:00 PHHVN : Trong vòng tay bạn bè
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 27
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 33
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 11 PL
0:50:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 5
1:20:00 Happy birthday Số 64

Comments

comments

Comments are closed.