CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 14 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 14/06/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 14/06 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 28
7:25:00 Kids&Family new Số 40
7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 31
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 14
9:45:00 Khám phá Số 17
10:20:00 Music 4 Kids Số 73
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 32
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Quạ và công & Sự tích hoa mào gà
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 14
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 34
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 44
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 49
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 32
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 88
17:00:00 PHHVN : Linh miêu PM
17:30:00 Nhí tài Năng Số 11 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 15 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 33 PM
19:15:00 Lớp học gà con Số 12 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 29 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 45 PM
21:10:00 Hài : Khi vợ tôi có bầu PL
21:45:00 Happy birthday Số 88
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 32 PL
22:50:00 PHHVN : Linh miêu
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 33
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 49
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 15
0:50:00 PHHVN : Linh miêu
1:20:00 Happy birthday Số 88

Comments

comments

Comments are closed.