“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 ngày 07 tháng 12 năm 2013″

Chúc Nguyễn 07/12/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 7 ngày 07 tháng 12 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
26:30.0 Tập thể dục buổi sáng – Số 2
35:35.0 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 17 . 1
00:20.0 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 17 . 2
25:00.0 Kids&Family News – Số 13
44:30.0 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
00:10.0 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 3 . 1
30:20.0 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 3 . 2
17:45.0 PHH Công chúa phép thuật – Tập 8 . 1
29:25.0 PHH Công chúa phép thuật – Tập 8 . 2
47:50.0 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 6
15:35.0 Music 4 Kids – Số 46
30:15.0 Vui học Toán – Số 21 (Phần 1)
54:10.0 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 70 . 1 (Phần III)
03:40.0 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 70 . 2 (Phần III)
35:00.0 Game Thập nhị tranh tài
52:00.0 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
56:30.0 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 35 . 1
11:05.0 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 35 . 2
50:35.0 PHH Công chúa phép thuật – Tập 8 . 1
04:40.0 PHH Công chúa phép thuật – Tập 8 . 2
18:55.0 Happy birthday – Số 52
27:05.0 Nhìn hình đoán chữ – Số 3
54:20.0 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 35 . 1
25:30.0 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 35 . 2
06:50.0 Nào mình cùng đi Số 22
24:10.0 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 70 . 1 (Phần III)
32:55.0 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 70 . 2 (Phần III)
51:45.0 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
14:10.0 Nhìn hình đoán chữ – Số 3
20:00.0 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 52
35:55.0 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 1)
44:10.0 Vui học Toán – Số 21 (Phần 2)
10:05.0 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 36 . 1
24:40.0 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 36 . 2
39:45.0 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 69
53:45.0 Ca nhạc : Bài 13 , Bài 12
08:50.0 PHH Công chúa phép thuật – Tập 9 . 1
22:55.0 PHH Công chúa phép thuật – Tập 9 . 2
43:40.0 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 71 . 1 (Phần III)
53:30.0 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 71 . 2 (Phần III)
15:50.0 Tôi yêu nhà tôi – Số 10
36:50.0 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
39:20.0 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 18 . 1
03:00.0 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 18 . 2
26:25.0 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 36 . 1
52:35.0 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 36 . 2
17:20.0 Phim Hài 87 . Khi vợ tôi có bầu – Phần 1
30:00.0 Phim Hài 87 . Khi vợ tôi có bầu – Phần 2
45:00.0 Nhìn hình đoán chữ – Số 3
55:50.0 Vui học Toán – Số 21 (Phần 2)
00:50.0 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 4 . 1
26:30.0 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 4 . 2
53:45.0 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 36 . 1
05:50.0 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 36 . 2
21:10.0 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 71 . 1 (Phần III)
28:45.0 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 71 . 2 (Phần III)
40:45.0 Happy birthday – Số 52
50:55.0 Nào mình cùng đi Số 22
11:00.0 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
20:45.0 PHH Công chúa phép thuật – Tập 9 . 1
32:20.0 PHH Công chúa phép thuật – Tập 9 . 2
51:00.0 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 36 . 1
03:05.0 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 36 . 2
21:05.0 Happy birthday – Số 52
26:05.0 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 69

Comments

comments

Comments are closed.