CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 07 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 07/06/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 07/06 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 21
7:25:00 Kids&Family new Số 39
7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 24
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 7
9:45:00 Khám phá Số 15
10:20:00 Music 4 Kids Số 72
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 25
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Tình bạn PL
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 7
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 34
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 37
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 48
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 25
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 87
17:00:00 PHHVN : Bí ẩn triền đê PL
17:30:00 Nhí tài Năng Số 10 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 8 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 26 PM
19:15:00 Lớp học gà con Số 10 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 22 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 38 PM
21:10:00 Hài : Khách thuê nhà 1 PL
21:45:00 Happy birthday Số 87
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 25 PL
22:50:00 PHHVN : Bí ẩn triền đê PL
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 26
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 48
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 8
0:50:00 PHHVN : Bí ẩn triền đê PL
1:20:00 Happy birthday Số 87

Comments

comments

Comments are closed.