CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 04 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 04/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 04/1 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 5
7:25:00 Kids&Family new Số 17
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 31 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 31 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 5.2
9:45:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 10
9:55:00 Ống kính biết tuốt Số 20
10:20:00 Music 4 Kids Số 50
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 19
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:45:00 Pocoyo Tập 35+36+37
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 5.2
13:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 7
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 63 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 63 ( P2 )
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 26
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 19
16:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 7
16:40:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 56
16:45:00 Pocoyo Tập 38+39 PL
17:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 73 PM
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 6.1 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 20 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 14 PM
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 6 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 64 PM
21:10:00 Hài : Họp hành PL
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 7

22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 32 PL
22:50:00 Pocoyo Tập 38+39 PL
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 20
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 26
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 6.1
0:50:00 Pocoyo Tập 38+39 PL
1:20:00 Happy birthday Số 56

Comments

comments

Comments are closed.