CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 01 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 01/02/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 01/02 ) tức Mồng 2 tết
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 17
7:25:00 Kids&Family new Số 21
7:40:00 PHHVN : Đôi cánh
8:00:00 Chương trình tết : Tết của người Việt
8:30:00 Nào mình cùng đi Số 30
8:55:00 Chương trình tết : Ảo thuật đường phố
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 19.2
9:45:00 Music 4 Kids Số 54
9:55:00 PHHVN : Đôi cánh
10:20:00 Chương trình tết : Tết của Người Việt
10:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 12
11:15:00 Hài : Vợ ơi anh muốn
11:40:00 Clip Chúc tết 2015
11:45:00PHHVN : Trần Quốc Toản Phần 1
12:25:00 Ca nhạc thiếu nhi
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 19.2
13:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 11
13:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 12
13:55:00 Chương trình tết : Lì xì đầu năm
14:25:00 Chương trình tết : Vườn Hoa Xuân của bé
14:50:00 Huyền thoại CHIMA Tập 19.2
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 30
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 12
15:55:00 Hài : Bói ông bói bà
16:15:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 9
16:40:00 Chương trình tết : Ảo thuật đường phố
16:55:00 Chương trình tết : Bóng bay nghệ thuật PM
17:10:00 PHHVN : Trần Quốc Toản phần 2 PM
17:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 77 PM
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 20.1 PM
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 13 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 18 PM
19:30:00 Music 4 Kids Số 54
21:10:00 Hài : Cổ tích thời @ Tập 1 PM
21:40:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 14
22:00:00 Chương trình tết : An toàn thực phẩm ngày tết
22:50:00 PHHVN : Trần Quốc Toản phần 2
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 13
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 30
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 20.1
0:50:00 PHHVN : Trần Quốc Toản phần 2
1:20:00 Happy birthday Số 60

Comments

comments

Comments are closed.