CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 14 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 14/02/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 14/02 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 43
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 31
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 29 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 29 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 2 PL
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 26
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 13
10:20:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 19
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 25
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM

11:55:00 PHHVN : Trời sập
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 2 PL
13:15:00 Happy birthday Số 62
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 18 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 18 ( P2 )
15:10:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 11
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 25
16:15:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 1
16:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 13
16:45:00 Ống kính biết tuốt Số 26
17:10:00 PHHVN : Trời sập PM
17:40:00 Music 4 Kids Số 56 PM

17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 3 PL
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 26 PM
19:15:00 Nào mình cùng đi Số 32 PM
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 44 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 19 PM
21:10:00 Hài : Trẻ con không được ăn thịt chó PM
21:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 11

22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 30 PL
22:50:00 PHHVN : Trời sập
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 26
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 19
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 3 PL
0:50:00 PHHVN : Trời sập
1:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 11

Comments

comments

Comments are closed.