CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 13 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 13/06/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 13/06 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 27
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 34
7:45:00 Happy birthday Số 88
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 30
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 13
9:45:00 Happy birthday Số 88
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 28
10:20:00 Kids&Family new Số 40
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 31
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Sếu và cáo & Đàn vịt trời
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 13
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 49
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 43
15:10:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 95
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 31
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 28
17:00:00 PHHVN : Quạ và công & Sự tích hoa mào gà PM
17:30:00 Lớp học gà con Số 11
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 14 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 32 PM
19:15:00 Khám phá thế giới Số 17 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 28 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 44 PM
21:10:00 Hài : Cái giá của đất quê PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 28
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 31 PL
22:50:00 PHHVN : Quạ và công & Sự tích hoa mào gà
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 32
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 34
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 14
0:50:00 PHHVN : Quạ và công & Sự tích hoa mào gà
1:20:00 Music 4 Kids Số 73

Comments

comments

Comments are closed.