CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 11 tháng 07 năm 2014

Chúc Nguyễn 11/07/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 11/07 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 17
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 38
7:45:00 Happy birthday Số 94
7:50:00
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 26
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 41
9:45:00 Happy birthday Số 95
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 32
10:20:00 Kids&Family new Số 44
10:55:00 Thị trấn mộng mơ Tập 7
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:45:00
11:55:00 PHHVN : Món khoái khẩu & Tại sao nước biển mặn
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 41
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 53
13:25:00
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 70
15:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 99
15:20:00
15:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 7
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 32
17:00:00 PHHVN : Quạ và Công & Sự tích hoa mào gà PL
17:30:00 Happy birthday Số 96 PM
17:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 32
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 42 PM
18:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 8 PM
19:15:00 Khám phá thế giới Số 25 PM
19:30:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 18 PM
20:30:00
21:10:00 Hài : Mạt cưa mướp đắng PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 32
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 27 PL
22:50:00 PHHVN : Quạ và Công & Sự tích hoa mào gà PL
23:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 8
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 38
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 42
0:50:00 PHHVN : Quạ và Công & Sự tích hoa mào gà PL
1:20:00 Music 4 Kids Số 77

Comments

comments

Comments are closed.