CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 06 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 06/06/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 06/06 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 20
7:25:00 Nhí tài năng Số 9
7:45:00 Happy birthday Số 86
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 23
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 6
9:45:00 Happy birthday Số 85
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 27
10:20:00 Kids&Family new Số 39
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 24
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Anh em nhà cá heo PL
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 6
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 48
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 36
15:10:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 94
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 24
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 27
17:00:00 PHHVN : Tình bạn PL
17:30:00 Happy birthday Số 87 PM
17:35:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 7 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 25 PM
19:15:00 Khám phá thế giới Số 15 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 21 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 37 PM
21:10:00 Hài : Chuyện nhà Bống PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 27
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 24 PL
22:50:00 PHHVN : Tình bạn PL
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 25
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 34
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 7
0:50:00 PHHVN : Tình bạn PL
1:20:00 Music 4 Kids Số 72

Comments

comments

Comments are closed.