CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 02 tháng 05 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 02/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 A hữu chính truyện Tập 15
7:25:00 Nhí tài năng Số 4
7:45:00 Happy birthday Số 78
8:00:00 Khang hi vi hành Tập 18 ( P1 )
8:30:00 Khang hi vi hành Tập 18 ( P2 )
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 9
9:45:00 Happy birthday Số 78
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 23
10:20:00 Kids&Family new Số 34
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 15
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Ở lại cùng sếu con PL
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 9
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 43
13:25:00 Nào mình cùng đi Số 43
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 1 ( P1 )
14:25:00 Gia đình đá quý Tập 1 ( P2 )
15:10:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 88
15:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 88
15:30:00 Thần xe siêu tốc Tập 15
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 23
17:00:00 PHHVN : Phi đội chuồn chuồn PL
17:30:00 Thứ 6 cùng Au Số 5 PM
17:35:00 Thứ 6 cùng Au Số 5 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 10 PM
18:30:00 Thần xe siêu tốc Tập 16 PL
19:15:00 Khám phá thế giới Số 5 PM
19:30:00 A hữu chính truyện Tập 16 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 2 PM
21:10:00 Hài : Gia súc gia cầm PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 23
22:00:00 Khang hi vi hành Tập 19 PL
22:50:00 PHHVN : Phi đội chuồn chuồn PL
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 16
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 29
0:20:00 Chiến binh vũ trụ 10
0:50:00 PHHVN : Phi đội chuồn chuồn PL
1:20:00 Music 4 Kids Số 67

Comments

comments

Comments are closed.