CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 30 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 30/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 5 ( Ngày 30/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 31
7:25:00 Music 4 Kids Số 53
7:40:00 PHHVN : Chú gà cánh tiên
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 17 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 17 ( P2 )
8:55:00 Vườn Hoa Xuân của bé
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 18.2
9:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 11
9:55:00 Happy birthday Số 60
10:00:00 PHHVN : Chú gà cánh tiên
10:20:00 Chương trình tết : Tết của Người Việt PM
10:35:00Thần xe siêu tốc Tập 10
11:15:00 Hài : Thông điệp của nước
11:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 11
11:45:00 Ống kính biết tuốt Số 24
11:55:00 PHHVN : Sự tích Đảo bà 1
12:25:00 Ca nhạc thiếu nhi
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 18.2
13:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 17
13:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 10
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 6 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 6 ( P2 )
14:50:00 Huyền thoại CHIMA Tập 18.2
15:10:00 Kids&Family new Số 21
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 10
15:55:00 Hài : Kiếp con tằm
16:15:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 14
16:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 76
16:55:00 Chương trình tết : Vườn Hoa Xuân của bé
17:10:00 PHHVN : Sự tích Đảo bà 2 PM
17:40:00 Nào mình cùng đi Số 29
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 19.1 PM
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 11 PM
19:15:00 Music 4 Kids Số 53
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 32 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 7 PM
21:10:00 Hài : Chôn nhời Tập 1 PM
21:40:00 Happy birthday Số 60
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 18 PL
22:50:00 PHHVN : Sự tích Đảo bà 2
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 11
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 29
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 19.1
0:50:00 PHHVN : Sự tích Đảo bà 2
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 76

Comments

comments

Comments are closed.