CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 27 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 27/02/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 10
7:25:00 Music 4 Kids Số 57
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 42 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 42 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 15
9:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 15
9:55:00 Nào mình cùng đi Số 33
10:20:00 Điều kì diệu quanh ta Số 3
10:45:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 9
11:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 15
11:45:00 Ống kính biết tuốt Số 28
11:55:00 PHHVN : Tiếng nhạc ve
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 15
13:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 20
13:55:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 9 ( P1 )
14:25:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 9 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 25
15:25:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 9
16:15:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 15
16:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 80
17:10:00 PHHVN : Tình bạn PM
17:40:00 Happy birthday Số 66 PM
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 16 PL
18:35:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 10 PM
19:15:00 Music 4 Kids Số 57
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 11 PM
20:20:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 10 PM
21:10:00 Hài : Đích Tôn ngoại PM
21:40:00 Happy birthday Số 65
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 43 PL
22:50:00 PHHVN : Tình bạn
23:20:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 10
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 33
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 16
0:50:00 PHHVN : Tình bạn
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 80

Comments

comments

Comments are closed.