CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 12 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 12/06/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 5 ( Ngày 12/06 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 26
7:25:00 Nhí tài năng Số 10
7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 28
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 29
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 12
9:45:00 Lớp học gà con Số 11
10:20:00 Khám phá thế giới Số 16
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 30
11:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 28
11:45:00 Happy birthday Số 88
11:55:00 PHHVN : Một ngày đáng nhớ của Bi & Cha và con
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 12
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 34
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 42
15:10:00 Kids&Family new Số 40
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 30
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 28
17:00:00 PHHVN : Sếu và cáo & Đàn vịt trời PM
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 49 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 13 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 31 PM
19:15:00 Music 4 Kids Số 73 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 27 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 43 PM
21:10:00 Hài : Cái giá của hàng xách tay PL
21:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 30 PL
22:50:00 PHHVN : Sếu và cáo & Đàn vịt trời
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 31
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 49
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 13
0:50:00 PHHVN : Sếu và cáo & Đàn vịt trời
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 95

Comments

comments

Comments are closed.