CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 03 tháng 07 năm 2014

Chúc Nguyễn 03/07/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 5 ( Ngày 03/07 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 9
7:25:00 Nhí tài năng Số 13
7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 31
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 18
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 33
9:45:00 Lớp học gà con Số 17
10:20:00 Khám phá thế giới Số 22
10:55:00 Anh hùng thiên hà Tập 51
11:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 31
11:45:00 Happy birthday Số 93
11:55:00 PHHVN : Thủ lĩnh vây lửa & Hồn của đá
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 33
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 37
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 62
15:15:00 Kids&Family new Số 43
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 51
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 31
17:00:00 PHHVN : Ước mơ của cây đàn & Sư tử và Muỗi PM
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 52 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 34 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 52 PM
19:15:00 Music 4 Kids Số 76 PM
19:30:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 10 PM
20:30:00 Gia đình đá quý Tập 63 PM
21:10:00 Hài : Gia đình họ bất PL
21:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 19 PL
22:50:00 PHHVN : Ước mơ của cây đàn & Sư tử và Muỗi
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 52
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 52
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 34
0:50:00 PHHVN : Ước mơ của cây đàn & Sư tử và Muỗi
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 98

Comments

comments

Comments are closed.