CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 29 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 29/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 4 ( Ngày 29/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 30
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 17
7:40:00 PHHVN : Bức tranh tặng mẹ
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 16 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 16 ( P2 )
8:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 18.1
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 24
9:55:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 14
10:00:00 PHHVN : Bức tranh tặng mẹ
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 29
10:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 9
11:15:00 Hài : Nào ta cùng sành điệu
11:40:00 Ống kính biết tuốt Số 24
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 11 PM
11:55:00 PHHVN : Chim cút làm tổ
12:25:00 Ca nhạc thiếu nhi
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 18.1
13:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 76
13:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 9
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 5 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 5 ( P2 )
14:50:00 Huyền thoại CHIMA Tập 18.1
15:10:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 14
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 9
15:55:00 Hài : Người lịch sự
16:15:00 Music 4 Kids Số 53
16:40:00 Nhìn hình bắt chữ Số 10
16:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
17:10:00 PHHVN : Sự tích Đảo bà 1 PM
17:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 9 PL
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 18.2 PM
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 10 PM
19:15:00 Kids&Family new Số 21
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 31 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 6 PM
21:10:00 Hài : Kiếp con tằm PM
21:40:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 14
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 17 PL
22:50:00 PHHVN : Sự tích Đảo bà 1
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 10
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 76
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 18.2
0:50:00 PHHVN : Sự tích Đảo bà 1
1:20:00 Kids&Family new Số 21

Comments

comments

Comments are closed.