CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 ngày 13 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn 13/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 4 ngày 13 tháng 11 năm 2013

Giờ PS         Tên chương trình

6:28:00        Tập thể dục buổi sáng

6:36:20        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  23 . 1

7:01:20        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  23 . 2

7:27:45        Tôi yêu nhà tôi – Số 6

8:00:20        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 11 . 1

8:30:45        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 11 . 2

8:55:35        Chuyên mục giới thiệu sản phẩm

9:15:50        PHH  Vua sư tử – Tập 35 . 1

9:30:55        PHH  Vua sư tử – Tập 35 . 2

9:47:35        Ước mơ của bé – Số 53

9:56:45        Chuyên mục giới thiệu sản phẩm

10:19:55      Vui học Toán – Số 18 (Phần 1)

10:31:35      Happy birthday – Số 49

10:36:35      Chuyên mục giới thiệu sản phẩm

10:47:00      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 46 . 1 (Phần III)

10:56:55      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 46 . 2 (Phần III)

11:11:10      Chuyên mục giới thiệu sản phẩm

11:34:20      Music 4 Kids – Số 42

11:49:10      Ống kính biết tuốt – Số 13

11:54:50      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 11 . 1

12:08:55      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 11 . 2

12:22:00      Chuyên mục giới thiệu sản phẩm

12:47:00      PHH  Vua sư tử – Tập 35 . 1

13:04:55      PHH  Vua sư tử – Tập 35 . 2

13:18:05      Nào mình cùng đi Số 18

13:35:05      Chuyên mục giới thiệu sản phẩm

13:55:30      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 11 . 1

14:24:10      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 11 . 2

14:53:35      Chuyên mục giới thiệu sản phẩm

15:08:45      Yêu con hơn mỗi ngày – Số 49

15:25:00      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 46 . 1 (Phần III)

15:33:35      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 46 . 2 (Phần III)

15:49:40      Ống kính biết tuốt – Số 13

15:55:40      Chuyên mục giới thiệu sản phẩm

16:15:50      Happy birthday – Số 49

16:30:40      Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 3

16:45:30      Vui học Toán – Số 18 (Phần 2)

16:47:55      Chuyên mục giới thiệu sản phẩm

17:11:25      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 12 . 1

17:24:25      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 12 . 2

17:38:40      Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 58

17:48:50      Ca nhạc :   Bài 2,  Bài 4,  Bài 1

18:07:50      PHH  Vua sư tử – Tập 36 . 1

18:23:15      PHH  Vua sư tử – Tập 36 . 2

18:44:00      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 47 . 1 (Phần III)

18:54:40      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 47 . 2 (Phần III)

19:05:50      Chuyên mục giới thiệu sản phẩm

19:17:00      Ước mơ của bé – Số 54

19:30:15      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  24 . 1

19:55:45      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  24 . 2

20:21:10      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 12 . 1

20:52:00      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 12 . 2

21:17:05      Phim Hài  61. Kén rể  – Phần 1

21:32:35      Phim Hài  61. Kén rể   – Phần 2

21:48:35      Thập nhị tranh tài (Thử nghiệm)

22:05:05      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 12 . 1

22:30:40      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 12 . 2

22:56:15      Thập nhị tranh tài (Thử nghiệm)

23:16:30      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 12 . 1

23:26:40      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 12 . 2

23:43:10      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 47 . 1 (Phần III)

23:50:50      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 47 . 2 (Phần III)

0:02:40        Happy birthday – Số 49

0:12:50        Yêu con hơn mỗi ngày – Số 49

0:33:00        Ống kính biết tuốt – Số 13

0:43:25        PHH  Vua sư tử – Tập 36 . 1

0:55:30        PHH  Vua sư tử – Tập 36 . 2

1:12:35        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 12 . 1

1:22:45        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 12 . 2

1:43:10        Kids&Family News – Số 10

Comments

comments

Comments are closed.