“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 ngày 04 tháng 12 năm 2013″

Chúc Nguyễn 03/12/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 4 ngày 04 tháng 12 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:26:30 Tập thể dục buổi sáng – Số 2
6:35:35 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 14 . 1
7:00:35 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 14 . 2
7:26:20 Tôi yêu nhà tôi – Số 9
8:00:45 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 32 . 1
8:30:20 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 32 . 2
9:16:20 PHH Công chúa phép thuật – Tập 5 . 1
9:27:55 PHH Công chúa phép thuật – Tập 5 . 2
9:45:50 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
9:50:05 Nhìn hình bắt chữ – Số 2
9:58:25 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
10:20:10 Nào mình cùng đi Số 21
10:52:40 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 67 . 1 (Phần III)
11:02:35 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 67 . 2 (Phần III)
11:35:55 Happy birthday – Số 52
11:45:55 Nhìn hình bắt chữ – Số 3
11:50:45 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
11:55:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 32 . 1
12:10:20 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 32 . 2
12:49:50 PHH Công chúa phép thuật – Tập 5 . 1
13:03:55 PHH Công chúa phép thuật – Tập 5 . 2
13:18:10 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 68
13:56:35 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 32 . 1
14:26:10 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 32 . 2
15:08:35 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 52
15:25:35 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 67 . 1 (Phần III)
15:34:20 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 67 . 2 (Phần III)
15:53:30 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
16:15:55 Music 4 Kids – Số 45
16:30:35 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
16:35:10 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
16:40:35 Happy birthday – Số 52
17:10:30 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 33 . 1
17:25:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 33 . 2
17:39:10 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 1
17:44:50 Nhìn hình bắt chữ – Số 2
17:49:55 Ca nhạc : Bài 11 , Bài 12 , Bài 13
18:08:10 PHH Công chúa phép thuật – Tập 6 . 1
18:22:15 PHH Công chúa phép thuật – Tập 6 . 2
18:43:15 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 68 . 1 (Phần III)
18:53:05 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 68 . 2 (Phần III)
19:15:25 Kids&Family News – Số 13
19:31:15 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
19:36:45 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 15 . 1
20:00:35 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 15 . 2
20:26:40 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 33 . 1
20:50:15 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 33 . 2
21:17:45 Phim Hài 83. Cháu hư tại họp – Phần 1
21:34:15 Phim Hài 83. Cháu hư tại họp – Phần 2
21:53:40 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
22:00:30 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 1 . 1
22:26:10 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 1 . 1
22:53:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 33 . 1
23:05:30 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 33 . 2
23:22:20 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 68 . 1 (Phần III)
23:29:55 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 68 . 2 (Phần III)
23:40:20 Happy birthday – Số 51
23:50:30 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 68
0:10:30 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
0:20:45 PHH Công chúa phép thuật – Tập 6 . 1
0:32:20 PHH Công chúa phép thuật – Tập 6 . 2
0:50:30 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 33 . 1
1:02:35 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 33 . 2
1:20:35 Kids&Family News – Số 13

Comments

comments

Comments are closed.