CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 04 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 04/06/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 4 ( Ngày 04/06 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 18
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 34
7:45:00 Happy birthday Số 86
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 21
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 4
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 47
10:20:00 Lớp học gà con Số 9
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 22
11:35:00 Happy birthday Số 86
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 27 PM
11:55:00 PHHVN : Ếch chia trăng PL
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 4
13:15:00 Nhí tài năng Số 9
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 34
15:10:00 Khám phá thế giới Số 14
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 22
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 86
17:00:00 PHHVN : Tiếng nhạc ve PL
17:30:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
17:35:00 Nhìn hình bắt chữ Số 26
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 5 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 23 PM
19:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 94
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 19 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 35 PM
21:10:00 Hài : Vợ ơi anh muốn PL
21:45:00 Happy birthday Số 86
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 22 PL
22:50:00 PHHVN : Tiếng nhạc ve PL
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 23
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 94
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 5
0:50:00 PHHVN : Tiếng nhạc ve PL
1:20:00 Kids&Family new Số 39

Comments

comments

Comments are closed.