Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 19/11/2013

Chúc Nguyễn 19/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình – Kids & Family TV – VTC11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 ngày 19/11/2013

Giờ PS     Tên chương trình
6:28:00 Tập thể dục buổi sáng
6:36:20 Phim Khang Hy vi hành – Tập 29 . 1
7:00:00 Phim Khang Hy vi hành – Tập 29 . 2
7:26:20 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 50
7:44:10 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
8:00:05 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 17 . 1
8:30:15 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 17 . 2
9:15:30 PHH Vua sư tử – Tập 41 . 1
9:28:30 PHH Vua sư tử – Tập 41 . 2
9:45:05 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
9:53:40 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
10:20:30 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 66
10:50:25 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 52 . 1 (Phần III)
11:00:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 52 . 2 (Phần III)
11:35:15 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 58
11:50:15 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
11:55:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 17 . 1
12:10:10 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 17 . 2
12:48:10 PHH Vua sư tử – Tập 41 . 1
13:04:00 PHH Vua sư tử – Tập 41 . 2
13:19:45 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 50
13:55:50 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 17 . 1
14:26:05 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 17 . 2
15:08:45 Music 4 Kids – Số 43
15:25:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 52 . 1 (Phần III)
15:34:15 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 52 . 2 (Phần III)
15:49:20 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
16:15:20 Tôi yêu nhà tôi – Số 7
16:43:10 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
17:10:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 18 . 1
17:23:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 18 . 2
17:40:00 Happy birthday – Số 50
17:48:10 Ca nhạc : Bài 6, Bài 4, Bài 5
18:05:05 PHH Vua sư tử – Tập 42 . 1
18:21:50 PHH Vua sư tử – Tập 42 . 2
18:44:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 53 . 1 (Phần III)
18:55:20 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 53 . 2 (Phần III)
19:03:35 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
19:18:25 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 4
19:30:05 Phim Khang Hy vi hành – Tập 30 . 1
19:54:55 Phim Khang Hy vi hành – Tập 30 . 2
20:22:05 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 18 . 1
20:48:40 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 18 . 2
21:15:20 Phim Hài 67 . Gián điệp thời @ – Phần 1
21:28:45 Phim Hài 67 . Gián điệp thời @ – Phần 2
21:49:55 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
22:00:00 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 18 . 1
22:25:55 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 18 . 2
22:51:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 18 . 1
23:01:55 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 18 . 2
23:20:15 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 53 . 1 (Phần III)
23:27:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 53 . 2 (Phần III)
23:40:05 Happy birthday – Số 49
23:50:15 Kids&Family News – Số 11
0:11:35 Ốg kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
0:20:30 PHH Vua sư tử – Tập 42 . 1
0:33:55 PHH Vua sư tử – Tập 42 . 2
0:50:10 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 18 . 1
1:00:40 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 18 . 2
1:20:25 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 50

Comments

comments

Comments are closed.